Beroepsopleiding Advocaten

Ontwerp visuele identiteit Beroepsopleiding Advocaten.
website

De Beroepsopleiding Advocaten heeft als doel beginnend advocaat-stagiaires te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten en hen in staat te stellen optimaal bij te dragen aan de kwaliteit van de advocatuur. De beroepsopleiding is verplicht voor iedere beginnende advocaat.

CPO/Dialogue is de uitvoeringsorganisatie voor de Beroepsopleiding Advocaten. CPO en Dialogue werken samen met UP Learning, één van de grootste e-learning bedrijven in Nederland.

De eindverantwoordelijkheid voor de Beroepsopleiding Advocaten berust bij De Nederlandse orde van advocaten.

Dialogue/CPO