Manesco

Ontwerp visuele identiteit Manesco. De coöperatieve ESCo.

Manesco is een coöperatieve energy services company (esco) en heeft het karakter van een revolverend fonds. Zij ontzorgen gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én financiering, tegen lagere exploitatiekosten. Leden van Manesco zijn leidende fabrikanten, installateurs, aannemers, service providers en klanten en zijn hierdoor productonafhankelijk.

Manesco